EN EPOKE ER OVER…

INT.SNUCH NV95-96 Blue Town Junior Aramisson.
5/4-1992 til 6/11-2001

Vår store, tøffe, gode lille gutt sovnet rolig inn med alle
"damene" sine rundt seg. Han fikk lov til å være frisk i nesten 10
år, og var på tur hver dag til dagen han døde. En stor
personlighet og en fantastisk utstillingshund er borte. Takk for
alt du lærte oss kjære Junior, du vil aldri bli glemt.

Gro, Geir og Emma